Doradca podatkowy, partner w MDDP

Monika Marta Dziedzic

Ekspert w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego. Prowadzi jedne z większych i bardziej skomplikowanych postępowań podatkowych, również tych międzynarodowych. Specjalizuje się w doradzaniu polskim przedsiębiorstwom w podejmowaniu działalności gospodarczej za granicą oraz firmom zagranicznym w efektywnym prowadzeniu biznesu w Polsce.

Jest autorką licznych publikacji podatkowych, głównie o opodatkowaniu transakcji międzynarodowych. Wyróżniana w rankingach branżowych wśród najlepszych w Polsce ekspertów w zakresie międzynarodowego prawa podatkowego.

Email:monika.dziedzic@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, partner w MDDP

Justyna Bauta-Szostak

Prowadzi projekty restrukturyzacyjne oraz dotyczące inwestycji w nieruchomości położone w Polsce i innych krajach Europy Środkowej. Doradztwo w tym zakresie obejmuje wszelkie etapy działalności – od podjęcia decyzji i wyboru optymalnej formy prawnej dla inwestycji, poprzez bieżące doradztwo związane ze specyfiką branży deweloperskiej, aż po wyjście z inwestycji.

Brała udział w projektach dotyczących m. in.: sprzedaży udziałów w spółkach będącej właścicielami nieruchomości, przygotowaniu i wprowadzeniu na GPW spółek z branży nieruchomościowej, tworzeniu funduszy inwestycyjnych inwestujących w nieruchomości. Jest współautorem książki „Nieruchomości Sprzedaż Najem Dzierżawa. Skutki w PIT, CIT i VAT” w zakresie podatków dochodowych; wydawnictwo Difin, Warszawa, 2009 oraz aktualizacji na 2010 r. i 2011 r. Pierwsze wydanie publikacji zostało wyróżnione w plebiscycie Złote Skrzydła  „Dziennika Gazety Prawnej” 2010.

Email:justyna.bauta-szostak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, partner w MDDP

Paweł Mazurkiewicz

Jest uznanym ekspertem w zakresie podatku dochodowego osób prawnych, w zakresie którego doradza klientom od ponad 20 lat. Dzięki szerokiej wiedzy i doświadczeniu zdobytemu w międzynarodowej firmie konsultingowej, skutecznie doradza w tym zakresie zarówno firmom międzynarodowym, jak i polskim przedsiębiorstwom. W swojej bieżącej praktyce zajmuje się obsługą transakcji oraz restrukturyzacją przedsiębiorstw. Ma wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków międzynarodowych. Kierował zespołami przygotowującymi due diligence oraz przeglądy podatkowe.

Jego wieloletnie doświadczenie w doradztwie w zakresie podatków dochodowych koncentruje się wokół zagadnień takich jak: inwestycje kapitałowe podmiotów zależnych od holdingów finansowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych zarządzanych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, inwestycje w nieruchomości komercyjne dokonywane przez podmioty prowadzące działalność inwestycyjną, reprezentowanie przed organami podatkowymi podmiotów zaliczających do kosztów uzyskania przychodu wartości świadczeń niematerialnych, wynikających z umów z podmiotami powiązanymi. Jest również autorem licznych publikacji, zarówno w prasie codziennej jak i o tematyce specjalistycznej oraz cenionym wykładowcą i szkoleniowcem w dziedzinie podatków dochodowych.

Email:pawel.mazurkiewicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, partner w MDDP

Magdalena Zamoyska

Specjalista w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych. Prowadzi projekty z zakresu restrukturyzacji spółek. Uczestniczyła m.in. w kompleksowej obsłudze połączeń, podziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych działających zarówno w Polsce, jak i zagranicą. Doradza w transakcjach nabywania lub zbywania aktywów i przedsiębiorstw. Pomaga właścicielom i kadrze menedżerskiej zarządzać majątkiem osobistym oraz tworzyć efektywne i bezpieczne schematy wynagradzania.

W 2011 roku ukazała się jej książka prezentująca opodatkowanie aportów do spółek kapitałowych i osobowych. Magdalena jest też autorką artykułów z zakresu podatków dochodowych.

Jest doradcą podatkowym od 2001 roku, ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Warszawskim i podyplomowe studia w zakresie rachunkowości finansowej i zarządczej w Szkole Głównej Handlowej.

Email:magdalena.zamoyska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, partner w MDDP

Anna Misiak

Szef Zespołu Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców w MDDP. Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osób fizycznych, rezydencją podatkową, opodatkowaniem i rozliczaniem polskich oraz zagranicznych dochodów z pracy, kapitałów pieniężnych i  nieruchomości. Jej doświadczenie obejmuje także doradztwo podatkowe dotyczące spadku, w tym spadku z zagranicy, darowizn, podziału majątku oraz majątkowych rozliczeń małżonków i partnerów. Prowadzi projekty dotyczące m.in. restrukturyzacji podatkowej wynagradzania oraz zatrudniania personelu, świadczeń pracowniczych, wdrożenia oraz funkcjonowania programów motywacyjnych dla kadry zarządzającej.

Wspomaga Klientów w zakresie deklarowania oraz rozliczania dochodów zagranicznych w Polsce, koordynuje projekty związane z rocznymi zeznaniami podatkowym w Polsce i za granicą, reprezentuje Klientów przed organami podatkowymi w zakresie podatku PIT oraz podatku od spadków i darowizn. Jest autorem licznych publikacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych w prasie fachowej oraz wykładowcą na szkoleniach i studiach podyplomowych.

Email:anna.misiak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

doradca podatkowy, partner w Zespole Postępowań Podatkowych

Alicja Sarna

Specjalizuje się wprowadzeniu postępowań podatkowych i sądowoadministracyjnych, postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ogólnych zagadnieniach prawa podatkowego. Reprezentuje podatników w sporach dotyczących wszystkich podatków. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw przed organami podatkowymi, wojewódzkimi sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Przygotowuje oraz reprezentuje klientów podczas kontroli podatkowych. Prowadzi projekty dotyczące przeglądu ryzyk podatkowych. Jest cenionym wykładowcą, w tym m.in. na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika i Akademii Leona Koźmińskiego.

Email:alicja.sarna@mddp.pl

Tel.::(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, partner w MDDP

Bartosz Głowacki

Zajmuje się opodatkowaniem podatkami dochodowymi osób fizycznych oraz osób prawnych, z uwzględnieniem międzynarodowych zasad opodatkowania oraz zastosowaniem wehikułów inwestycyjnych, zarówno z punktu widzenia polskich, jak zagranicznych inwestorów. Brał udział w szeregu projektów restrukturyzacyjnych, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również zmierzających do stworzenia optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Email:bartosz.glowacki@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca Podatkowy, Partner w MDDP

Agnieszka Wnuk

Ekspert w zakresie podatkowej obsługi restrukturyzacji i transakcji, z szerokim doświadczeniem w krajowych i międzynarodowych projektach. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także problematyce przeciwdziałania unikaniu opodatkowania oraz opodatkowania w gospodarce cyfrowej.

Absolwentka studiów prawniczych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i na Universite des Sciences Sociales w Tuluzie, gdzie studiowała międzynarodowe prawo podatkowe oraz autorka publikacji w prasie fachowej i komentarzy w mediach codziennych.

Przed dołączeniem do Zespołu Doradztwa Transakcyjnego MDDP, zdobywała doświadczenie w jednej z firm Wielkiej Czwórki, a od 2012 r. związana była z CRIDO, gdzie odpowiadała m.in. za French Desk.

Email:agnieszka.wnuk@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Radca prawny, Senior manager w Zespole VAT

Magdalena Jaworska

Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym. Specjalizuje się  głównie w podatku od towarów i usług  na rzecz polskich i zagranicznych spółek z różnych branż (m.in. FMCG, retail, leasingowa, budowlana). W szczególności doradza klientom rozpoczynającym działalność na rynkach zagranicznych pod kątem opracowania optymalnych łańcuchów dostaw towarów i dokumentowania w obrocie międzynarodowym. W swojej codziennej pracy brała również udział w świadczeniu usług bieżącego rozliczania VAT, zarówno w Polsce (przez podmioty krajowe jak i zagraniczne) jak i zagranicą (przez podatników polskich).  Poza wsparciem mającym na celu planowanie przyszłych transakcji, Magda była zaangażowana również w szereg projektów nastawionych na ograniczenie ryzyka w obszarze podatku od towarów i usług oraz odpowiedzialności karnej skarbowej członków zarządu i osób decyzyjnych, w szczególności firm działających w branżach wrażliwych na wyłudzenia VAT.

Uczestniczyła w wielu kompleksowych projektach obejmujących przegląd rozliczeń podatkowych spółek z różnych branż oraz koordynowała na ich rzecz bieżące doradztwo podatkowe (VAT, CIT, PIT, podatki międzynarodowe, odpowiedzialność karna skarbowa). W ostatnim czasie wspierała również organizacje branżowe w trakcie konsultacji przy MF dotyczących nowych regulacji voucherowych w VAT oraz opodatkowania podatkami dochodowymi samochodów.

Email::magdalena.jaworska@mddp.pl

Tel.::(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Starszy menedżer w MDDP

Łukasz Kupień

Specjalizuje się w doradztwie dla sektora nieruchomości, w tym m.in. w restrukturyzacjach, finansowaniu inwestycji oraz doradztwie transakcyjnym. Jest ekspertem w podatku dochodowym od osób prawnych i międzynarodowym prawie podatkowym, a także w zakresie VAT i PCC w sektorze nieruchomości.

Ma bogate doświadczenie w doradztwie dla polskich i międzynarodowych przedsiębiorstw. Jest absolwentem Finansów i Rachunkowości, Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz specjalności międzykierunkowej z Doradztwa Podatkowego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Jest autorem artykułów dla prasy fachowej. Egzamin państwowy na doradcę podatkowego zdał w 2015 r.

Email:lukasz.kupien@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Starszy menedżer w MDDP

Piotr Paśko

Zajmuje się krajowymi oraz transgranicznymi projektami restrukturyzacyjnymi. Jego doświadczenie obejmuje m.in.: podatkowe modelowanie struktur nabycia i zbycia udziałów/akcji, przedsiębiorstw i aktywów; konsolidacje spółek; reorganizacje działalności gospodarczej i inwestycyjnej. Doradzał polskim i zagranicznym spółkom i grupom kapitałowym, funduszom private equity, jak również osobom fizycznym (HNWI), w szczególności w zakresie planowania sukcesyjnego. Posiada także szerokie doświadczenie w zakresie przeglądów podatkowych oraz projektów (vendor) due diligence w różnych sektorach gospodarki, w tym w nieruchomościowym, przemysłowym, telekomunikacji, mediów i technologii oraz farmaceutycznym.

Autor licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego. Wielokrotnie prowadził szkolenia dotyczące podatków dochodowych.

W MDDP od 2018 r. Karierę zawodową rozpoczął w firmie doradczej z tzw. Wielkiej Czwórki, a kontynuował ją w renomowanej polskiej kancelarii.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

Email:piotr.pasko@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Starszy menedżer w MDDP

Jacek Wojtach

Specjalizuje się w podatkach międzynarodowych i procesach restrukturyzacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem struktur dedykowanych HNWI (high net worth individuals). W swojej praktyce zawodowej pełni rolę lidera zespołów odpowiedzialnych za międzynarodowe planowanie podatkowe przedsiębiorstw i osób fizycznych, w tym M&A, konstrukcje holdingowe, IP-holding, transakcje typu EXIT, fundusze inwestycyjne.

Nadzoruje wpływ przepisów antyabuzywnych (m.in. CFC, klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania) na istniejące zagraniczne struktury oraz planowane i przeprowadzone reorganizacje i pomaga w udokumentowaniu uzasadnienia ekonomicznego dokonanych czynności.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji oraz Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego, prowadzone przez wykładowców Emory School of Law, Atlanta. Egzamin państwowy na doradcę podatkowego zdał w 2011 r.

Email:jacek.wojtach@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Menedżer w MDDP

Rafał Kran

Specjalizuje się w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w szczególności obiektów przemysłowych, kolejowych i energetycznych. Zajmuje się również rozliczaniem inwestycji przemysłowych, biurowych, handlowych w ramach procedury cost segregation polegającej na realokacji środków trwałych i przypisywania im optymalnej stawki amortyzacyjnej dla celów podatku dochodowego.

W ramach prowadzonych postępowań nadpłatowych dotyczących podatku od nieruchomości odzyskał dla swoich klientów nadpłaty liczone w milionach złotych. Ponadto, Rafał doradza m.in. podmiotom z branży nieruchomościowej w zakresie opodatkowania obrotu nieruchomościami, w tym prawidłowości rozliczeń VAT. W związku z kompleksową obsługą podatkową klientów, posiada szerokie doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Rafał posiada ponad 5-letnie doświadczenie w doradztwie podatkowym oraz tytuł doradcy podatkowego od 2014 roku.

Email:rafal.kran@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Menedżer w MDDP

Katarzyna Kozakowska

Specjalizuje się w podatkach dochodowych w szczególności dla branży nieruchomościowej. Brała udział w projektach dotyczących nabywania i zbywania aktywów/udziałów; tworzeniu struktur międzynarodowych z udziałem polskich funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała badania due diligence oraz przeglądy podatkowe. Doradza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, planowania podatkowego oraz finansowania działalności gospodarczej.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej oraz Podyplomowego Studium Podatków i Prawa Podatkowego i Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Uniwersytecie Warszawskim.

Email:katarzyna.kozakowska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Menedżer w MDDP

Konrad Medoliński

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności w aspekcie międzynarodowym. Brał udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz przeglądach podatkowych. Zajmuje się problematyką Specjalnych Stref Ekonomicznych, opodatkowania podatkiem u źródła, planowania inwestycji z wykorzystaniem specjalnych wehikułów inwestycyjnych oraz opodatkowania zagranicznych spółek kontrolowanych.

Wspiera podatników w zakresie regulacji dotyczących wymiany informacji podatkowych FATCA/CRS. Pomaga osobom fizycznym w wyborze lokalizacji inwestycji nieruchomościowych zagranicą, w aspekcie podatkowym.  Doradza również podatnikom w ich bieżącej działalności gospodarczej.

Z MDDP związany od 2013 r. Wcześniej doświadczenie zdobywał w kancelariach radcowskich i adwokackich. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa podatkowego.

Absolwent prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie.

Email:konrad.medolinski@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Radca prawny, menedżer w MDDP

Gniewomir Parzyjagła

Zajmuje się opodatkowaniem podatkami dochodowymi z uwzględnieniem międzynarodowych aspektów tego opodatkowania oraz zastosowaniem wehikułów inwestycyjnych, zarówno z punktu widzenia polskich, jak zagranicznych inwestorów. Prowadził projekty z zakresu restrukturyzacji spółek. Uczestniczył m.in. w kompleksowej obsłudze połączeń (w tym transgranicznych), podziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych działających zarówno w Polsce, jak i zagranicą.

Brał udział w szeregu projektów, dotyczących bieżącej działalności podatników, jak również zmierzających do stworzenia optymalnych podatkowo struktur inwestycyjnych. Doradza klientom w zakresie opodatkowania prowadzonej przez nich działalności gospodarczej, w tym w kontekście relacji transgranicznych.

Z doradztwem podatkowym związany od 2005 roku, od 2007 radca prawny. Do MDDP dołączył w 2018 roku. Przed dołączeniem do MDDP, przez kilkanaście lat zdobywał doświadczenie w firmach tzw. Wielkiej Czwórki.

Email:gniewomir.parzyjagla@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy

Jakub Warnieło

Jakub jest doradcą podatkowym. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu postępowań podatkowych i sądowych. Reprezentował klientów w licznych postępowaniach przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi z zakresu podatków dochodowych, VAT oraz podatków lokalnych.

Zajmuje się również zagadnieniami związanymi z opodatkowaniem działalności prowadzonej w oparciu o technologie cyfrowe. Autor i współautor opracowań z zakresu VAT, postępowań podatkowych, międzynarodowego prawa podatkowego oraz opodatkowania gospodarki cyfrowej.

Przed dołączeniem do MDDP, zdobywał doświadczenie pracując w największych firmach doradczych w Polsce.

Email:jakub.warnielo@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Manager, Doradca podatkowy

Rafał Sidorowicz

Specjalizuje się w tematyce związanej z opodatkowaniem dochodów osobistych, w tym dochodów z pracy uzyskanych w Polsce i zagranicą, z kapitałów pieniężnych, działalności gospodarczej osób fizycznych.

Uczestniczył w projektach dotyczących m.in. rozliczeń podatkowych i ubezpieczeniowych personelu delegowanego do pracy za granicę, planowania programów motywacyjnych i lojalnościowych, opodatkowania inwestycji na zagranicznych rynkach kapitałowych, a także projekty dotyczące rozliczania dochodów osobistych i przeglądy podatkowe.

Jest autorem licznych publikacji z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych w prasie fachowej.

Email:rafal.sidorowicz@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Menedżer w MDDP

Robert Lipiński

Robert jest ekspertem w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, specjalizujący się głównie w doradztwie dotyczącym zagadnień z aspektem międzynarodowym. Zajmuje się problematyką opodatkowania podatkiem u źródła oraz rozliczania podatku dochodowego w związku z prowadzeniem działalności za granicą, planowania inwestycji, a także doradztwem transakcyjnym. Jest zaangażowany w opracowywanie i wdrażanie procedur wewnętrznych w zakresie podatku u źródła, przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych.

Realizował prace polegające na prowadzeniu przeglądów podatkowych, badań due dliligence i restrukturyzacji dla klientów z branży budowlanej, produkcyjnej, energetycznej i usługowej.

 

Email:Robert.Lipiński@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Adwokat, Starszy Konsultant MDDP

Anna Bergman

Związana z doradztwem podatkowym od 2014 r. Przed dołączeniem do MDDP, doświadczenie zdobywała w renomowanych polskich kancelariach.

Anna specjalizuje się w doradztwie dla sektora nieruchomości, w szczególności w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych, w tym w planowaniu podatkowym i restrukturyzacji przedsiębiorstw. Posiada doświadczenie w postępowaniach podatkowych, sądowych oraz bieżącym doradztwie podatkowym.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Center for American Law Studies (University of Florida).

Email:anna.bergman@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant MDDP

Olga Rybak

Olga jest starszym konsultantem w Zespole Doradztwa Transakcyjnego, aplikantką adwokacką oraz doktorantem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, również w aspekcie międzynarodowym.

Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych oraz badaniach podatkowych typu due diligence. Związana z doradztwem podatkowym od 2015 r. Przed dołączeniem do MDDP, doświadczenie zdobywała w renomowanej międzynarodowej kancelarii.

Email:olga.rybak@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Doradca podatkowy, Starszy Konsultant w MDDP

Katarzyna Piasecka

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych.

Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych grup kapitałowych w zakresie tworzenia i zmiany struktury inwestycyjnej grupy (połączenia, przekształcenia, aporty, likwidacje, sprzedaż udziałów), finansowania projektów inwestycyjnych oraz dystrybucji środków z inwestycji, w tym poprzez dywidendy bądź umorzenie udziałów.

Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w bieżącej działalności podatników oraz doradztwa transakcyjnego,głównie dla klientów z sektora nieruchomości.
Brała udział w przeglądach podatkowych / due diligence w zakresie podatku CIT, PIT, VAT, PON dla firm z branży deweloperskiej.

Email:katarzyna.piasecka@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Starszy Konsultant w MDDP

Katarzyna Milewska

Katarzyna jest starszym konsultantem w Zespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców. Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym. W swojej pracy koncentruje się przede wszystkim na problematyce opodatkowania polskich i zagranicznych dochodów z pracy, zysków kapitałowych czy nieruchomości.

Brała udział w przeglądach podatkowych oraz projektach typu litigation. Związana z prawem podatkowym od 2014 r. Przed dołączeniem do MDDP, swoje doświadczenie zdobyła w organach podatkowych.

Email:katarzyna.milewska@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88

Konsultant w MDDP

Dorian Jabłoński

Dorian jest konsultantem w Zespole Podatków Osobistych i Doradztwa dla Pracodawców. Specjalizuje się w sprawach związanych z podatkiem dochodowym od osób fizycznych, ubezpieczeń społecznych i PPK.
Brał udział w przeglądach oraz badaniach podatkowych typu due diligence. Z podatkami związany od 2015 r. Przed dołączeniem do MDDP, doświadczenie zdobywał w administracji skarbowej oraz w jednej z największych instytucji finansowych.

Email:dorian.jablonski@mddp.pl

Tel.:(+48) (22) 322 68 88