W piątek 4 września 2020 r., podczas spotkania z przedstawicielami przedsiębiorców Ministerstwo Finansów poinformowało, że wprowadzone od 2019 zasady rozliczeń w zakresie podatku u źródła (które nie są nadal stosowane w związku z kolejnymi odroczeniami na podstawie rozporządzeń) zostaną złagodzone od 2021. Projekt nowelizacji ma być już wkrótce opublikowany.

W projekcie nowelizacji:

 • Model rozliczeń polegający na konieczności zapłaty podatku u źródła według stawki krajowej (19% lub 20%) w odniesieniu do płatności powyżej 2 milionów zł na rzecz jednego kontrahenta i następnie możliwości wystąpienia z wnioskiem o zwrot (na którego rozpatrzenie organy podatkowe mają 6 miesięcy):
  • nie będzie miał zastosowania do dywidend wypłacanych na rzecz polskich rezydentów,
  • zostanie ograniczony do płatności:
   • biernych (odsetki, dywidendy, należności licencyjne) – czyli z wyłączeniem usług niematerialnych,
   • na rzecz podmiotów powiązanych.
 • zostanie doprecyzowana definicja rzeczywistego właściciela płatności,
 • opinia o stosowaniu zwolnienia na podstawie dyrektyw europejskich zostanie zastąpiona opinią o stosowaniu preferencji i w konsekwencji będzie można o nią wystąpić również w odniesieniu do zasad opodatkowania wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania; jednocześnie okres ochronny wydanych już opinii o stosowaniu zwolnienia zostanie wydłużony (co do zasady jest to 36 miesięcy), ponieważ z uwagi na kolejne odroczenia stosowania modelu zwrotu nie były dotychczas wykorzystywane;
 • złagodzeniu ulegną zasady podpisywania oświadczenia polskiej spółki, że kontrahent spełnia kryteria do zastosowania umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub zwolnienia z WHT,
 • złagodzeniu ulegną również zasady odpowiedzialności karnej skarbowej.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało także wydanie, długo wyczekiwanej, ostatecznej wersji objaśnień podatkowych w zakresie podatku u źródła, w których mają zostać zaadresowane m.in. kwestie należytej staranności w weryfikacji kontrahentów.

Wprowadzane zmiany należy ocenić jako krok w dobrą stronę. Obecne brzmienie przepisów, których stosowanie zostało zawieszone,  jest bardzo restrykcyjne i stanowiłoby znaczące utrudnienie w prowadzeniu biznesu przez polskie firmy. Miałoby również negatywny wpływ na przepływy pieniężne, mając na uwadze, że ciężar ekonomiczny modelu często obciąża polskiego płatnika.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!