Pojawił się długo wyczekiwany projekt przepisów wprowadzających tzw. ulgę na roboty (oraz kilka innych nowości i zmian w już obowiązującej uldze B/R i IP-Box).

Skupmy się przede wszystkim na robotach.

Kto będzie mógł skorzystać z ulgi na robotyzację?

Ulgę na robotyzację będą mogły stosować osoby fizyczne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz podatnicy CIT.

W tym drugim przypadku ulga nie będzie miała zastosowania u podatników osiągających wyłącznie przychody z zysków kapitałowych. Ulga ma być bowiem rozliczana w grupie przychodów „ogólnych”.

Wbrew pierwotnym sygnałom, ulga nie jest adresowana do określonej wielkości przedsiębiorców (MŚP). Skorzystać z niej będą mogli wszyscy podatnicy, bez względu na wielkość przedsiębiorcy.

Na czym ma polegać ulga na robotyzację?

Ulga na robotyzację ma mieć podobny kształt do funkcjonującej już ulgi badawczo-rozwojowej.

Podatnik będzie uprawniony do odliczenia od podstawy opodatkowania wydatków na robotyzację, które już wcześniej zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych. Dodatkowe odliczenie nie będzie mogło przekroczyć 50% wysokości kosztów.

Czym są koszty robotyzacji (możliwe do uwzględnienia w uldze)?

  • Koszty nabycia nowych robotów przemysłowych, maszyn i urządzeń peryferyjnych do nich, maszyn i urządzeń do zdalnego zarządzania, diagnozowania, monitorowania lub serwisowania robotów przemysłowych, urządzeń do interakcji pomiędzy człowiekiem a maszyną do robotów przemysłowych,
  • Koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych, niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów przemysłowych,
  • Koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów przemysłowych, i wymienionych usług niematerialnych i prawnych oraz innych środków trwałych,
  • Opłaty leasingowe dotyczące robotów i innych wymienionych środków trwałych, jeśli po upływie podstawowego okresu umowy leasingu finansujący przenosi na korzystającego własność tych środków.

Definicja robota przemysłowego

Ustawa zawiera definicję robota przemysłowego. Wydatki na innego robota nie będą w uldze uwzględniane.

Okres stosowania ulgi na robotyzację

Projektowana ulga ma charakter czasowy i będzie mieć zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów, które zostaną poniesione od początku roku podatkowego, który rozpocznie się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpocznie się w 2026 r.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!