Kredyt refinansujący zobowiązania zaciągnięte na nabycie udziałów w spółce nadal podlega ograniczeniom dla debt push down – zdaniem Dyrektora KIS z interpretacji z 5 lutego 2018 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.295.2017.1.AM).

Podatnik wystąpił o potwierdzenie, czy kredyt zaciągnięty w 2018 r. na refinansowanie i konsolidację kilku zobowiązań z poprzednich lat będzie podlegał nowym ograniczeniom niedostatecznej kapitalizacji oraz czy jakiekolwiek ograniczenia z art. 16 ustawy o CIT będą miały zastosowanie. Co istotne, jedno z refinansowanych zobowiązań zostało zaciągnięte na nabycie udziałów w spółce, która została przejęta przez wnioskodawcę.

Z jednej strony organ wskazał, że refinansowanie stanowi faktyczne przekazanie nowego kredytu w 2018 r. i podlega ograniczeniom dla niedostatecznej kapitalizacji obowiązującym od 1 stycznia 2018 r. Z drugiej jednak strony zdaniem organu kredyt refinansujący będzie nadal w części „uzyskany w celu nabycia udziałów spółki”. W związku z tym odsetki będą podlegały ograniczeniom dla debt push down, analogicznie jak pierwotne zobowiązanie podlegające refinansowaniu.

Stanowisko organu jest sprzeczne wewnętrznie, ponieważ z jednej strony opowiada się za faktycznym przekazaniem nowego kredytu (niedostateczna kapitalizacja) i równocześnie wskazuje na kontynuację związku nowego kredytu z nabyciem udziałów w spółce (na potrzeby debt push down).

Wiele wskazuje na to, że refinansowanie powinno być traktowane jak przekazanie nowego kredytu, stąd uzasadnione będzie stosowanie nowych zasad niedostatecznej kapitalizacji. Związek z nabyciem udziałów w spółce będzie już jednak na tyle pośredni, że nie będzie podstaw do stosowania do odsetek ograniczeń dla debt push down. Art. 16 ust. 1 pkt 13c ustawy o CIT nie obejmuje wprost kosztów finansowania dłużnego zaciągniętego pośrednio na nabycie udziałów. Rozszerzająca interpretacja, której dokonał organ, wydaje się nieuzasadniona.

Podziel Się z Innymi!