Wczoraj wieczorem Ministerstwo Finansów opublikowało objaśnienia dot. stosowania MDR.

Najważniejsze kwestie doprecyzowane w nich w stosunku do wcześniejszego projektu to:

  • Informacja o braku negatywnych konsekwencji dla podmiotów zobowiązanych do raportowania, pod warunkiem że obowiązki zostaną prawidłowo wykonane do końca lutego;
  • Opóźnienia w raportowaniu do końca kwietnia będą traktowane jako przypadki mniejszej wagi;
  • rozstrzygnięcie, że sam fakt skorzystania z ulg i preferencji podatkowych (ulgi badawczo-rozwojowej oraz „Innovation Box”) nie podlega obowiązkowi raportowania na podstawie przepisów MDR. Obowiązek raportowania może wystąpić jedynie w sytuacji, w której spełnione zostałyby przesłanki uznania danego uzgodnienia za schemat podatkowy;
  • wyjaśnienie, że produkty emerytalne takie jak Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK), Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), Indywidualne Konta Emerytalne (IKE), czy Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) generalnie nie są objęte obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • wskazanie katalogów typowych czynności wykonywanych w ramach świadczenia usług dotyczących kwestii podatkowych, których świadczenie nie będzie związane z obowiązkiem informacyjnym MDR;
  • wskazanie określonych czynności i produktów bankowych, które nie będą podlegały raportowaniu.

Ministerstwo twierdzi, że w stosunku do projektu objaśnienia MDR zawierają wiele istotnych zmian, korzystnych dla zainteresowanych podmiotów. Czy tak jest rzeczywiście możecie Państwo ocenić sami. Tekst objaśnień dostępny jest tutaj: https://www.mf.gov.pl/c/document_library/get_file?uuid=864af355-652d-402d-93c6-ee9b905109c0&groupId=764034

Podziel Się z Innymi!