Zespół CIT MDDP

Zespół Podatków Dochodowych MDDP tworzą specjaliści, których wiedza obejmuje pełen zakres zagadnień związanych z podatkami dochodowymi. To eksperci posiadający bogate doświadczenie w opracowaniu zrównoważonych strategii podatkowych dla firm polskich i zagranicznych działających na rynku polskim, w kilku państwach bądź też na skalę globalną.

Czym się zajmujemy?

Od kwalifikacji wydatków jako kosztów uzyskania przychodów, zagadnień związanych z amortyzacją, zmian struktury finansowania, rozliczania przychodów i kosztów w czasie oraz określania warunków, w których transakcje leasingowe są efektywne podatkowo, przez projekty z zakresu restrukturyzacji spółek, kompleksową obsługę połączeń, podziałów, aportów, przekształceń grup kapitałowych, transakcji nabywania lub zbywania aktywów i przedsiębiorstw, po międzynarodową reorganizację przedsiębiorstw i międzynarodowe strategie podatkowe.

Komu pomagamy?

Wspieramy firmy polskie jak i korporacje globalne w sprostaniu wymogom podatkowym tak, by wykorzystać wszystkie, nowe możliwości, zarządzić ryzykiem podatkowym oraz wypełnić zobowiązania sprawozdawcze.

Pomagamy zarówno polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorstwom,  które osiągnęły taki stopień rozwoju, że dotychczasowa struktura własnościowa czy operacyjna jest dla nich niepraktyczna. Zapewniamy specjalistyczne doradztwo, w przypadkach gdy planowana jest sprzedaż biznesu w przyszłości, debiut na giełdzie lub pozyskanie środków od funduszu typu private equity. Wspólnie z naszymi Klientami wypracowujemy najkorzystniejsze strategie podatkowe ułatwiające znalezienie się na konkurencyjnym rynku zarówno lokalnym jak i międzynarodowym.

Wspieramy osoby prywatne, w tworzeniu i wdrażaniu zrównoważonych struktur i strategii podatkowych opartych o rozwiązania międzynarodowego, uwzględniających rozgraniczenie majątku biznesowego oraz osobistego jak i optymalizując rozwiązania spadkowe.

Jak nam to idzie?

  • MDDP otrzymała w 2018 r. tytuł Najlepszej Firmy Doradztwa Podatkowego w Polsce, w rankingu European Tax Awards organizowanym przez prestiżowy magazyn International Tax Review.
  • MDDP w 2017 i 2018 r. została wymieniona jako jedyna polska firma wśród liderów rynku doradztwa transakcyjnego w rankingu “Tax Transactional” przygotowanym przez International Tax Review.
  • MDDP jest uznawana za wiodącą firmę doradztwa podatkowego, a jej eksperci za liderów swoich praktyk przez Rzeczpospolitą, Dziennik Gazetę Prawną, Forbes, Practical Law Company, Legal 500, Chambers and Partners i Lawyer Monthly.