Trochę o CIT

Przepisy dotyczące podatków dochodowych w ostatnich miesiącach przeszły rewolucyjne zmiany. W 2018 r. wprowadzono wiele regulacji, których celem jest przeciwdziałanie optymalizacji podatkowej nie tylko w teraz i w przyszłości, ale także niwelujących jej skutki w przypadku działań podejmowanych w latach poprzednich. Zarówno ilość, jak i charakter wprowadzonych zmian budzą emocje podatników, a nowe przepisy wymagają nowych analiz i interpretacji ze strony ekspertów.

Poza zmianami, które mają doprowadzić do uszczelnienia systemu, wśród nowych przepisów znalazły się też takie, które dotyczą ułatwień dla podatników, uproszczeń przepisów czy zwiększenia limitów zwolnień podatkowych. Jako że jest to ukłon w kierunku podatników, warto dokładnie je poznać i odkryć jakie korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych stwarzają nowe regulacje.

Jak niemal każda duża nowelizacja, także i ta nie ustrzegła się błędów legislacyjnych, a wiele nowych przepisów w zakresie podatków dochodowych jest nieprecyzyjna i wywołuje wątpliwości interpretacyjne. Część z nich została skorygowana przez Ministerstwo Finansów bardzo szybko wobec postulatów podatników, wskazujących na trudności z implementacją nowych przepisów, jednak wiele z nich wciąż stwarza realne ryzyko niejednolitej oceny przez organy podatkowe.

Na blogu MDDP poświęconym podatkom dochodowym, eksperci MDDP – Monika Dziedzic, Justyna Bauta-Szostak, Paweł Mazurkiewicz, Magdalena Zamoyska, Bartosz Głowacki, Katarzyna Kozakowska, Rafał Kran, Łukasz Kupień, Konrad Medoliński, Jacek Wojtach, Krzysztof Suchorab, Maksym Jabłkiewicz, Dominika Ksepko – będą na bieżąco wyjaśniać zawiłości nowego prawa podatkowego w zakresie CIT, dzielić się interpretacjami obowiązujących przepisów, a także odkrywać możliwości jakie stwarzają.