NSA rozwiał wątpliwości. Koszty usług niematerialnych w działalności zwolnionej nie podlegają limitowaniu z art. 15e updop. Co więcej NSA potwierdził, że przy kalkulacji limitu EBITDA nie należy uwzględniać przychodów i kosztów zwolnionych z opodatkowania.

Przypomnijmy, funkcjonujący od 1 stycznia 2018 r. art. 15e updop ograniczył możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie określonych  usług od podmiotów powiązanych, jeżeli ich wartość przekroczyła wskazaną w przepisać kwotę.

Bardzo szybko w praktyce podatnicy postawili pytanie, czy  art. 15e może mieć zastosowanie  do kosztów uzyskania przychodów zwolnionych od opodatkowania z racji prowadzenia działalności na terenie specjalne strefy ekonomicznej?. Wątpliwość dotyczyła także tego, czy EBITDA, czyli wskaźnik potrzebny do kalkulacji limitu kosztów, powinna uwzględniać przychody i koszty zwolnione z opodatkowania w ramach działalności strefowej.

Zdaniem fiskusa z przepisów nie wynika, że koszty, które są alokowane do dochodu zwolnionego z opodatkowania nie podlegają art. 15e ustawy. Argumentacja była podparta głównie wykładnią celowościową i tym, że gdyby zamiarem ustawodawcy było wyłączenie dochodu wolnego od podatku z zakresu art. 15e ustawy, to dokonałby tego wprost poprzez zawarcie stosownego wyłączenia bezpośrednio w przepisie.

Takie podejście Dyrektora KIS zakwestionował Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 8 maja 2019 r., sygn. akt. I SA/Gd 439/19.

Sąd przyznał rację podatnikowi, że przy wyliczaniu limitu wynikającego z art. 15e updop oraz nadwyżki ponad ten limit, nie uwzględnia się przychodów i kosztów uzyskania przychodów ze źródeł przychodów, z których dochód nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym albo wolny jest od podatku. Wynika to bezpośrednio z odesłania systemowego w art. 15e ust. 4 updop do art. 7 ust. 3 updop, który wprost stanowi, że przychodów wolnych od podatku oraz kosztów ich uzyskania nie uwzględnia się przy ustalaniu dochodu.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 28 października 2020 r., sygn. akt II FSK 2568/19 oddalił skargę kasacyjną Dyrektora KIS. W konsekwencji wyrok WSA w Gdańsku został utrzymany w mocy.

Jest to pierwsze orzeczenie, w którym NSA zajął się omawianym problemem.

Mając na uwadze takie rozwiązanie sporu z fiskusem, warto jeszcze raz przeanalizować zasady limitowania kosztów zakupionych usług od podmiotów powiązanych w spółkach strefowych.  Wyrok NSA daje bowiem możliwość „uwolnienia” z limitu części takich kosztów.  Do podjęcia ostatecznych decyzji, warto jednak poczekać na pisemne uzasadnienie wyroku NSA.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!