Od 01 lipca weszła w życie wielostronna konwencja modyfikująca bilateralne traktaty podatkowe – The Multilateral Instrument (MLI). MLI stanowi punkt zwrotny w historii traktatów podatkowych, ponieważ zmienia ponad 1200 istniejących bilateralnych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania bez konieczności przeprowadzania odrębnych oraz długotrwałych procedur negocjacyjnych i legislacyjnych w krajach będących stronami tych umów.

Polska jest jednym z pięciu pierwszych sygnatariuszy, którzy ratyfikowali MLI. Co wejście MLI oznacza w praktyce dla polskich podatników? Przede wszystkim konwencja wprowadza zmiany do blisko 80 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska. Jednakże zmiany do tych umów będą obowiązywać stopniowo, po ratyfikowaniu MLI przez kolejnych sygnatariuszy. Od stycznia 2019 roku MLI będzie stosowane pomiędzy Polską i innymi czterema jurysdykcjami, które ratyfikowały konwencję (Austrią, Słowenią, Wyspą Man i Jersey).

MLI jest jednym z najważniejszych instrumentów, które mają przeciwdziałać erozji podstaw opodatkowania i przerzucaniu dochodów do jurysdykcji o efektywnie niskim lub nawet zerowym opodatkowaniu. OECD szacuje, że w skutek działań „optymalizacyjnych”, do fiskusa nie trafia rocznie od 4 do 10% globalnego podatku dochodowego, czyli pomiędzy 100 a 240 miliardami USD rocznie.

Najważniejszym skutkiem stosowania MLI będzie więc możliwość odmowy przez Polskę korzyści wynikającej z danej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (np. braku lub niższej stawki podatku u źródła na płatnościach z Polski), jeżeli jednym z głównych celów transakcji, do których ma zastosowanie traktat podatkowy, było uzyskanie korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z jego celem.

Dla przeciętnego Kowalskiego ważne jest, że zgodnie z zapewnieniami Ministerstwa Finansów, MLI nie będzie skutkować zwiększeniem opodatkowania osób fizycznych pracujących poza granicami Polski. Obawa taka powstała w związku z wybraną przez Polskę metodą unikania podwójnego opodatkowania z „wyłączenia z progresją” na metodę „kredytu podatkowego”. W przypadku polskiego rezydenta podatkowego pracującego i opodatkowanego za granicą, efektywny brak opodatkowania dochodów z pracy w Polsce ma być zapewniony przez przewidzianą w ustawie o PIT ulgę abolicyjną. MF argumentuje ponadto, że MLI nie zmieni zasad ustalania rezydencji podatkowej.

Podziel Się z Innymi!