Nabierają tempa prace rządowe nad projektem ustawy wprowadzającej uproszczenia dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym. Pośród całego pakietu propozycji (takich jak liberalizacja przepisów w zakresie rozliczania dywidendy, podwyższenie limitu małego podatnika czy wprowadzenie ulgi na złe długi do ustaw o podatkach dochodowych) znajduje się również przepis dotyczący możliwości jednorazowego odliczenia do 5 mln zł straty podatkowej.

Nowe rozwiązanie zostało skonstruowane w ten sposób, że strata do wysokości 5 mln zł, wykazana w określonym roku podatkowym, może zostać odliczona w dowolnym z pięciu kolejnych lat podatkowych, a pozostała jej wysokość na zasadach ogólnych, tj. przez 5 lat podatkowych, maksymalnie 50% w każdym z tych lat.

Od dochodu w danym roku podatkowym można odliczyć jednorazowo 5 mln zł nawet z pięciu różnych lat podatkowych. Oznacza to, że w jednym roku podatkowym nowe rozwiązanie pozwoli dodatkowo zaoszczędzić nawet do 2.375.000 zł podatku! (5 x 2,5 mln zł x 19% – do obliczenia została użyta kwota 2,5 mln zł, ponieważ 50% z 5 mln zł straty mogłoby zostać rozliczone również na zasadach dotychczasowych).

Oczywiście trzeba mieć na względzie, że ww. korzyść będzie zazwyczaj czasowa – de facto jest to przyspieszenie wykorzystania straty, a podatek będzie i tak płatny, tylko że później. Będą jednak sytuacje, gdy korzyść będzie trwała – tak się stanie, jeżeli podatnik osiągnie dochody jedynie w jednym z pięciu lat podatkowych następujących po roku wykazania straty. Bez nowego rozwiązania część straty pozostałaby wówczas nierozliczona.

Na plus należy zapisać autorom ustawy, że z preferencji będą mogli skorzystać zarówno podatnicy CIT, jak i PIT. Ciekawe jest również, że według aktualnego projektu jednorazowe odliczenie będzie dotyczyć wszystkich podatników PIT, a więc będą mogli skorzystać z niego np. również Ci, którzy rozliczają dochody giełdowe lub najem na zasadach ogólnych. Korzyść mogą odczuć również przedsiębiorcy o stosunkowo niskich dochodach, ponieważ nowa regulacja przełamuje barierę 50% odliczenia dla dowolnej kwoty straty, byle jednorazowe odliczenie nie przekraczało 5 mln zł.

Podziel Się z Innymi!