Działalność B+R musi mieć twórczy charakter. Opracowanie strategii firmy takiego charakteru nie ma. Podkreślił to Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 8 lutego 2021 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.602.2020.1.PC, odmawiając tym samym prawa do ulgi na działania  badawczo-rozwojowe określonej w art. 18d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W przedstawionym stanie faktycznym, spółka prowadziła działalność w zakresie świadczenia usług logistycznych i spedycyjnych, a także realizowała transport krajowy i międzynarodowy. Celem zwiększenia swojej konkurencyjności i zmniejszenia kosztów działalności Spółka podjęła działania, które jej zdaniem są nakierowane na opracowanie zupełnie nowych rozwiązań.

Działania te miały polegać na:

  • opracowaniu strategii firmy na lata 2021 – 2025,
  • opracowaniu strategii marketingowej firmy na lata 2021 – 2025,
  • opracowaniu planu wdrożenia kontrolingu w firmie na rok 2021 oraz
  • wdrożeniu SAP i integracji z systemem B2B B. (tj. poprawa efektywności pracy, wprowadzenie rachunkowości zarządczej w firmie).

Zdaniem fiskusa powyższych działań nie można uznać za prace badawczo-rozwojowe. Tego typu aktywność stanowi jedynie usprawnienie bieżącej działalności gospodarczej.

Dla celów podatku dochodowego, działalność badawczo-rozwojowa oznacza działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.

Jednym z kryteriów tego typu działalności jest właśnie twórczy charakter. Może się on objawiać przy opracowywaniu nowych koncepcji, narzędzi, rozwiązań niewystępujących dotychczas w praktyce gospodarczej podatnika lub na tyle innowacyjnych, że w znacznym stopniu odróżniają się od rozwiązań już funkcjonujących u podatnika. Efektem działalności kreacyjnej powinno być więc nowe i oryginalne rozwiązanie, które jest unikatowe (nie jest odtwórcze) i wiąże się z postępem naukowym / technologicznym.

W „Podręczniku Frascati” (również przywołanym przez organ podatkowy) znajdziemy wiele przykładów działalności badawczo-rozwojowej, w tym dla sektora usługowego, w którym trudniej jest wskazać projekty innowacyjne. Na przykład w branży transportowej i logistycznej działalnością badawczo-rozwojową może być opracowywanie procedur śledzenia środków transportu.

Należy zatem pamiętać o tym, że ocena, czy określone działania podejmowane w przedsiębiorstwie stanowią działalność badawczo-rozwojową, zawsze powinna być dokonywana indywidualnie, w szczególności z uwzględnieniem konkretnej sytuacji podatnika i specyfiki branży.

Dla przypomnienia: ulga badawczo-rozwojowa pozwala podatnikowi odliczyć od podstawy opodatkowania tzw. koszty kwalifikowane poniesione na działalność badawczo-rozwojową. Tym samym ten sam wydatek w istocie podwójnie (jako koszt uzyskania przychodów i koszt kwalifikowany) pomniejsza podstawę opodatkowania. Warto zatem z ulgi B+R korzystać.

SUBSKRYBUJ
Podziel Się z Innymi!