Wrzesień 2019

Minimalny podatek dochodowy od budynków nie dotyczy lokali

| 2019-09-26T08:37:19+00:00 26 września 2019|Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , , |

W ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdziły, że lokale (wyodrębnione prawnie części budynków) nie są objęte podatkiem minimalnym. Od początku 2019 r. gruntownie  zmodyfikowano konstrukcję podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego). W szczególności kwota wolna w wysokości 10 mln stanowi aktualnie limit przysługujący podatnikowi jednorazowo (wcześniej dotyczyła [...]

Sierpień 2019

Zwiększenie podatku od nieruchomości za poprzednie lata skutkuje wsteczną korektą CIT

| 2019-08-01T13:35:02+00:00 1 sierpnia 2019|Naszym zdaniem, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , |

Przedsiębiorca może zaliczyć kwotę uiszczonego podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek jest kwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu. Sporne jest natomiast określenie momentu uznania za koszt podatkowy kwoty podatku od nieruchomości płaconego za lata ubiegłe, np. w rezultacie zwiększenia zobowiązania podatkowego. O ile zgodnie z prawem bilansowym [...]

Czerwiec 2019

Podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości od budowli – pomniejszona o odpisy amortyzacyjne czy też nie?

| 2019-06-17T14:42:05+00:00 17 czerwca 2019|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , |

WSA  w Kielcach w wyroku z 13 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Ke 3/19) zaprezentował bardzo korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a nie wartość początkowa [...]

Odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu w kosztach podatkowych

| 2019-06-05T10:10:26+00:00 5 czerwca 2019|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , |

NSA w wyroku z 26 kwietnia 2019 r. (sygn. akt II FSK 1248/17) potwierdził, że odszkodowanie za rozwiązanie umowy najmu może stanowić koszt uzyskania przychodu. W analizowanej sprawie spółka, w związku z rozwojem prowadzonego handlu detalicznego, wynajęła budynek w pobliżu dotychczas wynajmowanego lokalu. Najem dwóch punktów sprzedaży oddalonych o kilkanaście [...]

Maj 2019

Raportowanie schematów podatkowych w branży nieruchomości

| 2019-05-29T07:54:27+00:00 29 maja 2019|Naszym zdaniem, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , , , , , |

Raportowanie schematów podatkowych (tzw. MDR), szczególnie w branży nieruchomości rodzi szereg wątpliwości. Jedną z czynności wymagających zgłoszenia jest zmiana zasad opodatkowania skutkująca niższym zobowiązaniem podatkowym. Zmiana zasad opodatkowania może następować jeżeli rozważana jest transakcja sprzedaży nieruchomości, a strony dyskutują o jej możliwych wariantach – sprzedaży udziałów w spółce mającej nieruchomość, [...]