Zbliża ważny termin dla wszystkich podatników prowadzących działalność gospodarczą, którzy uzyskali przychody z tej działalności w styczniu 2019 r.

Do 20 lutego 2019 r. ww. przedsiębiorcy mają możliwość złożenia oświadczenia o zmianie dotychczasowej formy opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej (z wyjątkiem przedsiębiorców rozliczających się w formie karty podatkowej).

Późniejsze terminy na złożenie oświadczenia o zmianie formy opodatkowania dotyczą przedsiębiorców, którzy nie uzyskali jeszcze przychodów w styczniu 2019 r. W ich przypadku oświadczenie może zostać złożone do 20. dnia kolejnego miesiąca, po miesiącu, w którym w danym roku uzyskany został był pierwszy przychód.

Przypominamy, że zasadniczo dostępne są następujące formy opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej:

  • 19% podatek dochodowy (podatek liniowy),
  • progresywny podatek dochodowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych lub karta podatkowa.

Specyfika prowadzonej działalności gospodarczej to istotny aspekt przy podejmowaniu decyzji o ewentualnej zmianie formy opodatkowania dochodów (przychodów) z działalności gospodarczej.

Warto również mieć na uwadze zmiany podatkowe od stycznia 2019 r., które mogą bezpośrednio (np. nowe zasady rozliczenia kosztów użytkowania aut w działalności gospodarczej) lub pośrednio (np. danina solidarnościowa) rzutować na efektywność dotychczasowej formy opodatkowania.

Podziel Się z Innymi!