Rafał Kran

Specjalizuje się w zakresie opodatkowania podatkiem od nieruchomości, w szczególności obiektów przemysłowych, kolejowych i energetycznych. Zajmuje się również rozliczaniem inwestycji przemysłowych, biurowych, handlowych w ramach procedury cost segregation polegającej na realokacji środków trwałych i przypisywania im optymalnej stawki amortyzacyjnej dla celów podatku dochodowego.
Doradca podatkowy, Menedżer w Zespole Nieruchomości

Wrzesień 2019

Minimalny podatek dochodowy od budynków nie dotyczy lokali

| 2019-09-26T08:37:19+00:00 26 września 2019|Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , , |

W ostatnio wydawanych interpretacjach indywidualnych organy podatkowe potwierdziły, że lokale (wyodrębnione prawnie części budynków) nie są objęte podatkiem minimalnym. Od początku 2019 r. gruntownie  zmodyfikowano konstrukcję podatku od przychodów z budynków (tzw. podatku minimalnego). W szczególności kwota wolna w wysokości 10 mln stanowi aktualnie limit przysługujący podatnikowi jednorazowo (wcześniej dotyczyła [...]

Lipiec 2019

Budynki na cudzym gruncie poza podatkiem minimalnym?

| 2019-07-09T12:48:04+00:00 9 lipca 2019|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , , , |

W interpretacji indywidualnej z 18.06.2019 r., znak: 0114-KDIP2-1.4010.121.2019.1.JC, Dyrektor KIS stwierdził,  że na podmiocie, który nie jest właścicielem budynku, od którego dokonuje on odpisów amortyzacyjnych, w związku z poniesieniem nakładów na jego budowę, nie ciąży obowiązek podatkowy w zakresie podatku od przychodów z budynków (tzw. podatek minimalny). Zgodnie z art. [...]

Kwiecień 2019

Dylematy z podatkiem minimalnym od budynków w grupach kapitałowych

| 2019-04-12T16:09:30+00:00 12 kwietnia 2019|Naszym zdaniem, Zmiany w prawie|Tagi: , , |

Od 2019 r. obowiązuje nowa odsłona podatku od przychodów z budynków tzw. podatku minimalnego. W szczególności zmieniono zasady stosowania kwoty wolnej od podatku - 10 mln zł. W 2018 r. kwota ta mogła być zastosowana w stosunku do każdego budynku podatnika. Od 2019 r. podatnik może uznać tę wartość za [...]

Październik 2018

Różnice kursowe przy uzyskanej pożyczce w walucie obcej mogą wystąpić z kilku tytułów

| 2018-10-30T10:57:55+00:00 30 października 2018|Naszym zdaniem|Tagi: , |

WSA w Warszawie wyrokiem z 22.08.2018 r., sygn. III SA/Wa 1665/18 przyznał rację podatnikowi, że w związku z otrzymaniem jako pożyczkodawca kwoty pożyczki w walucie, z której  środki zostaną sprzedane bankowi w zamian za polskie złote, mogą powstać różnice kursowe od tzw. własnych środków pieniężnych. Podatnik twierdził, że niezależnie od [...]

Sierpień 2018

Fiskus da prawo do kosztów przy konwersji długu na kapitał

| 2018-08-30T13:00:50+00:00 30 sierpnia 2018|Naszym zdaniem, Zmiany w prawie|Tagi: , |

Podatkowe skutki konwersji długu na kapitał wiążą się z wieloma wątpliwościami. Jedna z nich ma być rozwiązana od 2019 r. W najnowszym bowiem projekcie zmian do ustaw o podatkach dochodowych (z 24.08.2018 r.) przewiduje się wprowadzenie przepisów wprost regulujących kwestię kosztów uzyskania przychodów przy przychodzie z aportu wierzytelności pożyczkowych oraz [...]