Olga Rybak

Olga jest starszym konsultantem w Zespole Doradztwa Transakcyjnego, aplikantką adwokacką oraz doktorantem w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym SGH. Specjalizuje się w doradztwie z zakresu podatku dochodowego od osób prawnych, również w aspekcie międzynarodowym.
Starszy Konsultant

Październik 2019

Wynagrodzenie pracowników związane z działalnością B+R w zakresie kwalifikowanego IP stanowi dla pracodawcy koszt uwzględniany przy ustaleniu dochodu na potrzeby ulgi IP Box

| 2019-10-01T08:20:10+00:00 3 października 2019|Ulgi i odliczenia, Strefa pracodawcy|Tagi: , , , , |

W czerwcu 2019 r. ukazała się jedna z pierwszych interpretacji indywidualnych dotycząca ulgi podatkowej obowiązującej od 1 stycznia 2019 r. tzw. ulgi IP Box. Ulga ta uprawnia do zastosowania preferencyjnej 5% stawki podatku do dochodów uzyskiwanych z kwalifikowanych praw własności intelektualnej [dalej: kwalifikowane IP]. Wnioskodawca  zatrudnia na umowę o pracę [...]

Czerwiec 2019

Tylko prace modernizacyjne powiększą wartość środka trwałego

| 2019-06-07T13:28:18+00:00 7 czerwca 2019|Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , , |

W maju 2019 r. ukazała się indywidualna interpretacja podatkowa, w której organ podważył tezę podatnika stanowiącą, że zarówno wydatki o charakterze remontowym, jak i te o charakterze ulepszeniowym mogą w całości zostać zakwalifikowanie jako koszty podwyższające wartość początkową środka trwałego, a zatem zaliczane do kosztów uzyskania przychodów w drodze odpisów [...]