Krzysztof Suchorab

Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od nieruchomości i podatku dochodowym od osób prawnych. Brał udział w licznych projektach na rzecz klientów m.in. z branży kolejowej, hotelarskiej, energetycznej i deweloperskiej. Uczestniczył w wielu projektach z zakresu bieżącego doradztwa w podatku od nieruchomości i podatku dochodowym od osób prawnych oraz w postępowaniach podatkowych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi.
Doradca podatkowy, starszy konsultant w Zespole Nieruchomości

Październik 2019

Korekta wartości początkowej środka trwałego na korzystnych zasadach

|2019-10-29T12:35:04+01:0029 października 2019|Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , |

Rozliczanie inwestycji nieruchomościowych jest procesem złożonym, który może skutkować różnymi dylematami na gruncie prawa podatkowego. Dotyczy to w szczególności nowych inwestycji (budynków biurowych, centrów handlowych), ale również rozbudowy czy modernizacji już istniejących nieruchomości. W trakcie procesu budowlanego podatnicy ponoszą różne koszty związane z wytworzeniem lub ulepszeniem środków trwałych i otrzymują [...]

Sierpień 2019

Zwiększenie podatku od nieruchomości za poprzednie lata skutkuje wsteczną korektą CIT

|2019-08-01T13:35:02+01:001 sierpnia 2019|Naszym zdaniem, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , |

Przedsiębiorca może zaliczyć kwotę uiszczonego podatku od nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów. Taki wydatek jest kwalifikowany jako pośredni koszt uzyskania przychodu. Sporne jest natomiast określenie momentu uznania za koszt podatkowy kwoty podatku od nieruchomości płaconego za lata ubiegłe, np. w rezultacie zwiększenia zobowiązania podatkowego. O ile zgodnie z prawem bilansowym [...]

Czerwiec 2019

Podstawa opodatkowania podatku od nieruchomości od budowli – pomniejszona o odpisy amortyzacyjne czy też nie?

|2019-06-17T14:42:05+01:0017 czerwca 2019|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , |

WSA  w Kielcach w wyroku z 13 lutego 2019 r. (sygn. I SA/Ke 3/19) zaprezentował bardzo korzystne dla podatników stanowisko, zgodnie z którym w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych podstawę opodatkowania podatkiem od nieruchomości stanowi ich wartość z 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego, a nie wartość początkowa [...]

Styczeń 2019

Podatek minimalny – beczka dziegciu i łyżka miodu

|2019-01-11T12:43:49+01:0011 stycznia 2019|Naszym zdaniem, Zmiany w prawie, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , |

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązują przepisy dotyczące tzw. podatku minimalnego od nieruchomości komercyjnych. Od stycznia 2019 r.  obowiązują zmiany tych przepisów, wśród których jest i taka, która może przynieść korzyść podatnikom. W stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 r. podatek minimalny od nieruchomości komercyjnych w ustawie o CIT był [...]

Październik 2018

Wspieranie nowych inwestycji na nowych zasadach

|2018-10-09T13:47:55+01:009 października 2018|Ulgi i odliczenia|Tagi: , |

Zaczął już funkcjonować w Polsce nowy system przyznawania ulg podatkowych dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje (tzw. Polska Strefa Inwestycji). Zastąpił on dotychczasowe wsparcie udzielane w ramach specjalnych stref ekonomicznych (SSE). Obecnie inwestorzy zyskali zwolnienie z podatku CIT/PIT w związku z realizacją nowej inwestycji na terenie całej Polski. Oznacza to, że [...]