Katarzyna Piasecka

Specjalizuje się w doradztwie podatkowym w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatków międzynarodowych. Brała udział w projektach restrukturyzacyjnych grup kapitałowych w zakresie tworzenia i zmiany struktury inwestycyjnej grupy (połączenia, przekształcenia, aporty, likwidacje, sprzedaż udziałów), finansowania projektów inwestycyjnych oraz dystrybucji środków z inwestycji, w tym poprzez dywidendy bądź umorzenie udziałów. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa w bieżącej działalności podatników oraz doradztwa transakcyjnego, głównie dla klientów z sektora nieruchomości. Brała udział w przeglądach podatkowych / due diligence w zakresie podatku CIT, PIT, VAT, PON dla firm z branży deweloperskiej.
Doradca podatkowy, Starszy Konsultant w MDDP

Wrzesień 2020

Kurs waluty przy korekcie przychodów w walucie obcej

|2020-09-10T08:00:14+01:0010 września 2020|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , , , |

NSA: do przeliczenia na złote korekty przychodu wyrażonego w walucie obcej w związku z wystawieniem faktury korygującej należy zastosować kurs, jaki został przyjęty w korygowanej fakturze. Naczelny Sąd Administracyjny, w wyroku z  25 sierpnia 2020 r.  (sygn. akt II FSK 1153/18)  wskazał, że w sytuacji uzyskania przychodu w walucie [...]

Lipiec 2020

Odpisy amortyzacyjne, w skład których wchodzi koszt usług niematerialnych, podlegają limitowi z art. 15e Ustawy o CIT

|2020-07-30T15:27:28+01:0010 lipca 2020|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje, Zmiany w prawie, Ulgi i odliczenia|Tagi: , , , , , |

26 czerwca 2020 r. WSA w Warszawie (III SA/Wa 1466/19) orzekł, że ograniczenie w odliczeniu kosztów usług niematerialnych dotyczy również odpisów amortyzacyjnych. W analizowanej sprawie spółka (dalej: Spółka) nabywała za pośrednictwem udziałowca usługi niematerialne bezpośrednio związane z wytworzeniem środków trwałych i ujmowała ich koszt w wartości początkowej. Niektóre z [...]