Katarzyna Kozakowska

Specjalizuje się w podatkach dochodowych w szczególności dla branży nieruchomościowej. Brała udział w projektach dotyczących nabywania i zbywania aktywów/udziałów; tworzeniu struktur międzynarodowych z udziałem polskich funduszy inwestycyjnych. Przeprowadzała badania due diligence oraz przeglądy podatkowe. Doradza w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, planowania podatkowego oraz finansowania działalności gospodarczej.
Doradca podatkowy, Menedżer w Zespole Nieruchomości

Lipiec 2021

Odsetki maksymalne – limit niewynikający z przepisów podatkowych

|2021-07-16T07:29:15+01:0016 lipca 2021|Naszym zdaniem|Tagi: , , , , , , |

Obecnie stopa referencyjna Narodowego Banku Polskiego utrzymywana jest na bardzo niskim poziomie 0,1. Ma to wpływ na maksymalną wysokość odsetek od pożyczek, które od 29 maja 2020 r. wynoszą 7,2%. Odsetki maksymalne nie mogą w stosunku rocznym przekroczyć dwukrotności wysokości odsetek ustawowych. Odsetki ustawowe stanowią natomiast sumę stopy referencyjnej [...]

Luty 2021

Spółki nieruchomościowe i ich obowiązki – na co należy zwrócić uwagę

|2021-02-03T08:00:14+01:003 lutego 2021|Zmiany w prawie, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , , |

  Grono podmiotów, na które są nałożone nowe obowiązki jest zawężone do spełniających ustawową definicję spółki nieruchomościowej. Nie każda spółka w strukturze kapitałowej inwestującej w nieruchomości będzie spółką nieruchomościową. Co ciekawe, nowe obowiązki mogą nie dotyczyć np. spółek holdingowych, pomimo tego, że ich majątek pośrednio składa się głównie z [...]

Październik 2020

Klauzule nieruchomościowe – istotne zmiany

|2020-10-15T08:00:14+01:0015 października 2020|Zmiany w prawie, Transakcje i restrukturyzacje, Opodatkowanie nieruchomości|Tagi: , , , , , |

Zawarte przez Polskę umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania [UPO] w różny sposób regulują kwestię opodatkowania zysków z tytułu zbycia udziałów w spółkach posiadających nieruchomości w Polsce (tzw. spółkach nieruchomościowych). Postanowienia części umów uległy zmianie w związku z wejściem w życie wielostronnej Konwencji MLI. Zmianie uległy m.in. nietypowe klauzule nieruchomościowe [...]

Lipiec 2020

Świadczenie odpłatne czy nieodpłatne – na co należy zwrócić uwagę przy świadczeniach wzajemnych i złożonych

|2020-07-30T15:27:40+01:003 lipca 2020|Naszym zdaniem, Wyroki i interpretacje|Tagi: , , , , |

Podmioty gospodarcze prowadzą działalność w celach zarobkowych. Nieodpłatne świadczenia należą do wyjątków. Co do zasady, nieodpłatne świadczenie powoduje powstanie przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Czym w takim razie jest nieodpłatne świadczenie? W ustawie o CIT nie znajdziemy precyzyjnej odpowiedzi, ale pojęcie to było już komentowane w orzecznictwie. Nieodpłatne świadczenie [...]

Maj 2020

Interpretacje w sprawie faktoringu sprzeczne z ideą tej formy finansowania

|2020-05-26T12:06:37+01:0026 maja 2020|Naszym zdaniem|Tagi: , , , , , |

Faktoring jest umową, na podstawie której przedsiębiorca przenosi na faktora własność wierzytelności wynikających ze sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności. Istotne jest, że ryzyko niewypłacalności kontrahentów co do zasady przejmuje faktor i zajmuje się windykacją wierzytelności. Przedsiębiorca, który wystawił faktury nie musi czekać na ich zapłatę przez kontrahenta, [...]